Consorcio de Santiago | Pazo de Vaamonde. Rúa do Vilar, 59. Santiago de Compostela | 981 574 700 | manter@teremanter.eu